2003 Patricia Thompson Ernie Graham Jennifer Maher Stacey Vokrot Mello